Най-иновативните бизнеси, компании и личности се конкурират отново в Годишните награди на b2b Media!

Най-иновативните бизнеси, компании и личности се конкурират отново в Годишните награди на b2b Media!

Кандидатстването започва от 5 юни 2023 г.

Деветото издание на конкурса ще се проведе през месеците юни – юли 2023. Очакваме най-добрите и устойчиви на трудности компании да покажат своите находчиви програми, проекти и стратегии, гъвкавост, иновативност, грижа за обществото и служителите си в усилията си за преодоляване на трудни обстоятелства и за постигане на високи резултати.

И тази година конкурсът ще отличи най-добрите предприемачи, най-иновативните компании, най-устойчивите програми за employer branding, както и социално – отговорни кампании, използващи иновативно мислене за постигане на резултати, дори и в ситуациите на бързо променяща се и винаги предизвикателна бизнес среда. 

Журито ще даде своята оценка по критерии като устойчиво и иновативно поведение, оригиналност на идеите и подходите за преодоляване на затрудненията, ефективност от реализацията, новаторство по отношение и на позиционирането на продуктите и на услугите, а също и иновативност в начина, по който са били комуникирани.

Новите категории за 2023 година са: 

  • Зелена трансформация,
  • STEM иновация,
  • Равнопоставеност и грижа за служителите.

Голямата награда тази година ще бъде връчена за Иновативно развитие на бизнес организация.
Официалната церемония ще се проведе на 14 юли 2023 г., когато класираните на първите места ще получат своите отличия.