Защо златната монета е сред най-подходящите подаръци за бъдещото развитие на детето?

Защо златната монета е сред най-подходящите подаръци за бъдещото развитие на детето?

7 предимства на златната монета като подарък изтъква икономистът проф. Красимир Петров, консултант на финансовата институция ФАКТОР И.Н.

В месеца на Деня на детето всеки родител е изправен пред дилемата какъв подарък да избере на своето дете. Потенциалните възможности са хиляди – дрехи, обувки, маратонки, кукли, играчки, електронни игри, таблети, телефони, ролери, тротинетки, велосипеди и всякакъв род чудесии, които всеки родител отлично знае ще бъдат захвърлени след броени дни или седмици.

Психологията на детето е ясна. В повечето случаи то иска популярната в момента игра или играчката на другарчето, която те споделят. То ще врънка и досажда на родителите си докато в крайна сметка получи това, което иска.

Психологията на родителя е по-сложна. От една страна, всеки родител несъмнено иска да зарадва детето си. От друга страна, родителя иска с подаръка си да способства дългосрочното развитие на детето си и да подсигури доколкото е възможно неговото бъдеще, например чрез подарък на книга или на речник, но твърде неясно е дали детето ще се възползва от един такъв подарък, така че книгата или речника може да се окажат захвърлени безрезултатно след няколко дена. На всичкото отгоре, има и финансови съображения – всеки родител разполага с ограничени средства да задоволи прищевките на детето си.

Сред всичките възможни подаръци, един се откроява като възможно най-подходящия за бъдещото развитие на детето – златна монета. Една малка златна монета (1/10 унция) може да се закупи за около 400 лева по текущи цени. Има и по-големи монети – ¼ унция, ½ унция и една цяла унция. Размера на монетата се определя преди всичко от финансовите възможности на родителите (или на родата).

Предимствата на златната монета като подарък са много.

Ще изтъкна поне седем, който ще ви дадат възможност да се замислите сериозно. Първо, детето усеща в ръката си реален актив. С течение на времето то ще може да разбере и смисъла на термина “истински пари”, както и съществените разлики на тези пари от книжните пари. Това ще породи много въпроси у него. С малко обяснения ще може да разбере стойността на монетата и нейната покупателна способност, а впоследствие как се купува и продава.

Второ, детето, както и родителите, може би ще прояви интерес към развитието на нейната цена. Това може да породи интерес към борсата за злато, към ежедневните вариации на цената, към източници на цени, но най-важното, към факторите, движещи цената. Тоест, детето може да разбере някои от фундаменталните фактори определящи стойността на един актив.

Трето, детето може да прояви интерес и към други инвестиционни активи и с течение на месеците и годините да навлезе в инвестиционния свят и да започне да формира инвестиционна култура. Децата на 10-12-14 годишна възраст са особено любознателни и могат вече да разбират и интерпретират подобни явления. Немалка част от “големите” инвеститори за стартирали инвестиционната си кариера с една такава монета в тяхното ранно детство.

Четвърто, една монета може да култивира у детето спестовност и желание да си купи още една монета. Както казваме, апетита идва с яденето. Лесно се възприема концепцията за доход и доходност – в абсолютно и процентно изражение. Елементарната математика започва да влиза в употреба. Едно 10-12 годишно дете с лекота възприема графики на цена, както и да развие базисни умения за технически анализ на графики. Финансово неграмотния родител може да вземе това твърдение за абсурдно, но тяхното 12 годишно дете да ги изненада с изумителни способности да се научи да разчита и интерпретира графики за няколко часа. Детският мозък на тази възраст е феноменално пластичен.

Пето, притежанието на монетата дава възможност както за скоропостижното похарчване за удовлетворяване на моментен интерес, така и за култивиране на отложено потребление и спестовност. Разликата между 400 спестени лева и една монета е очевидна за детето – фиксираната левова стойност и вариращата инвестиционна цена. Може би най-ценното качество за развитие на финансовата култура на едно дете си остава спестовността, както и търпение да чака днес за по-добро бъдеще утре. Това е качество, което ще му служи вярно до края на живота. Изграждането на финансово благосъстояние започва от спестяването. Концепцията е лесна и ясна; трудно е изграждането на характера, а това започва със въздържанието и се култивира най-лесно и трайно от детска възраст.

Шесто, може и е дори редно да се внушава на детето, че тази монета ще подсигури част от бъдещето му – ще покрие част от университета му; или пък ще финансира покупката на автомобил когато порасне; или пък ще послужи за първоначална вноска за покупка на неговото жилище. Тоест, това е подход към култивиране на дългосрочно мислене на детето. Докато първите седем години формират културата на общуване и социално поведение, вторите седем години (от 8 до 14) са ключови за формиране на спестовност и дългосрочно мислене, както и за общото формиране на характера на детето. Развитието на финансова култура у детето все пак трябва да започне отнякъде и обикновено е обвързано с изконния интерес на детето – неговите лични пари и неговото собствено бъдеще. Едно дете едва ли ще икономисва парите на родителите си; но много по-вероятно е то да икономисва “своите” собствени пари. Това разбира се, се практикува и сега чрез даване и спестяване на пари и банкноти, но в съвременните условия на бързо-обезценяващи се пари това е понастоящем несъвсем удачно. Нещо повече, много младежи между 20 и 30 дори “знаят”, че да се спестява не е добре заради обезценката на парите от инфлацията.

Седмо, за някакви си 3-5 години детето може да натрупа значителни спестявания и инвестиции – до такава степен, че то да започне да се чувства далеч по-самоуверено от своите 14 или 16-годишни връстници. Да, признавам, напълно възможно е да ги използва преждевременно за закупуване на колело или друга скъпа “игра” или “играчка”, но то трябва да разбира че го прави със свои пари, които то после няма да има за следващата “покупка”.

За родителите пък е важно, че са направили опит и са дали шанс на детето. Разбира се, ако детето е малко или все още неосъзнато, както са повечето 5-7 годишни деца, подаръкът може да дойде със серия от уговорки и ограничения. Детето може да знае и да види монетата, но да няма директен достъп до нея, поне докато не е достатъчно зряло и родителите може да му се доверят частично или напълно. Всяко дете е индивидуално и подходът на родителите трябва да бъде индивидуален. Разбирам, за някои родители може да е финансово непосилно да закупят монета за 400 или 1000 лева, но да съумеят със съдействието на баби и дядовци.

Накрая, ще си позволя да напомня и очевидното – една златна монета би била “блестящ” подарък и за рождения ден или друг повод на златното Ви дете, както и за любимия ви партньор или съпруг. Монетата Виенска Филхармония би свършила чудесна работа – колкото по-голяма, толкова по-добре.

***

Проф. Красимир Петров има магистърска степен от Университета в Делауеър и докторска степен от Държавния икономически университет в Охайо (1999). През 2000-2004 г. е работил в Sterling Commerce, дъщерно дружество на SBC Communications. Започва да преподава през 2005 г. като редовен асистент в Американския университет в България, като преподава макроикономика, пари и банкиране, международни финанси със специализирани курсове по управление на риска, макроикономическо инвестиране и алтернативни подходи за инвестиране като цикличен анализ на инвестициите, технически анализ и поведенчески анализ.

От 2007 г. е писател на бюлетини в Agora Financial. Той е австрийски икономист и използва за своите анализи австрийския подход към инвестирането.

През годините проф. Красимир Петров е преподавал икономика и финанси в САЩ, Ирландия, България, Саудитска Арабия, Бахрейн, Тайван, Макао, Тайланд, Камбоджа и ОАЕ с фокус върху финансови курсове на ниво MBA. Той е участвал в статии за Financial Sense, Agora Financial, Casey Research и Marc Faber „Gloom, Boom, and Doom Report“. Практиката му го прави изтъкнат австрийски икономист и специалист в бизнес цикли и финансови кризи.

Проф. Красимир Петров е бил участник и гост лектор в обучения и събития, организирани от InvestPRO.

***

Factor I.N. е финансовата институция, която е представител на Money Gram Payment System Ltd за небанковите институции в България вече над 20 години. Някои от услугите, които предлага Фактор И.Н., са обмяна на валута, застраховане, търговия с благородни метали и платежни услуги. С богатото си портфолио от финансови услуги, както и с добре обучения персонал от финансови специалисти, ФАКТОР И.Н. АД ще Ви помогне да откриете правилното решение за развитието на Вашия бизнес.“

Вашият коментар