CreaTech Summit SEE първа международна конференция на креативните индустрии

CreaTech Summit South-East Europe 2023

Над 200 представители на бързоразвиващите се индустрии у нас събра първата международна конференция на креативните индустрии в България “CreaTech Summit South-East Europe 2023”. Професионалистите в областта на киното и телевизията, фотографията и визуалните изкуства, архитектурата и дизайн и гейм дивелъпмънта се срещнаха на 1-и март в Толоцентрала, където обмениха знания и започнаха начертаването на обща стратегия за развиването на секторите.

“Изключително сме горди, че успяхме да съберем на едно място толкова много креативни хора и направихме първата стъпка към едно голямо обединение в креативните индустрии. “CreaTech Summit South-East Europe” става ежегодна конференция и първото мащабно събитие е само началото. Вече работим по обща стратегия за развитие на тези изключително важни сектори в България, които ще имат все по-ключова роля за ръста на икономиката ни. Работим и с много международни партньори, за да донесем най-добрите практики и у нас.“, споделя Геновева Христова, председател на “Креатех България”.

По данни, изнесени на събитието от Обсерваторията за икономика на културата, креативните индустрии генерират 6,4% от БВП на България, като има над 11 хиляди работещи в този сектор и над 24 хиляди компании. Културните и творческите индустрии играят важна роля в съвременното развитие на обществото и са в основата на творческата икономика. Базирани на интензивни знания и на индивидуална креативност и талант, те генерират значително икономическо богатство и спомагат за формирането на идентичност, култура и ценности на всяка развиваща се нация.

Сред официалните лица на събитието имаше представители на Община София и Европейския парламент. Поздравителен адрес изпрати Мария Габриел, комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта. Над 30 международни гости споделиха своя опит в развитието на културните и творчески индустрии в Австрия, Испания, Сърбия, Северна Македония, Белгия, Украйна и Полша. Конференцията е организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) и КреаТех България – клъстер, обединяващ организации от креативната индустрия в България.