МБАЛ „Уни Хоспитал“ – първата болница в България, която прилага програмата „Здравни грижи с чувство“

уни хоспитал

МБАЛ „Уни Хоспитал“ е първата и единствената болница в България, чийто екип преминава през обучението „Здравни грижи с чувство“ и прилага тази програма. Уверен съм, че ще постигнем отлични резултати, защото това не е първата подобна инициатива в болницата. Медицинските и административните ни екипи регулярно преминават обучения с цел развитие на своя потенциал и по-добро обслужване на пациентите. Д-р Явор Дренски – Управител на МБАЛ „Уни Хоспитал“ и Изпълнителен директор на „Асарел Панагюрище Здраве“ представя програмата в специално интервю за Телеграф

Д-р Дренски, като мениджър на МБАЛ “ Уни Хоспитал“ кое отличава болницата на здравната карта в България?

Не бих преувеличил като използвам думата „уникална“ за МБАЛ „Уни Хоспитал“. Болницата е единствена по рода си и като замисъл, и като реализация. От една страна, тя е сбъднатата мечта на поколения панагюрци и хората в региона да имат модерна болница, в която специалистите, лечението и грижите за пациентите да са на изключително високо ниво. Важно е да подчертая, че болницата дори надскочи очакванията и се отличи на здравната карта на България не само като избор номер 1 за пациентите от региона, но и от цялата страна. За 6 години болницата категорично се утвърди като водещо лечебно заведение и подкрепям твърдението си със статистика – над 70% от пациентите, които се лекуват при нас, са от други населени места. Това показва, че потенциалът и възможностите ни да предоставяме качествена медицинска грижа са припознати от пациентите на национално ниво.

Как успявате да предоставяте качествена медицинска грижа за пациентите на фона на нелеки казуси в здравния сектор като недостига на специалисти и др.?


Качеството е един от водещите принципи в нашата работа, бих казал основен елемент. Като мениджър с дългогодишен опит в ръководенето на лечебно заведение съм твърдо убеден, че бъдещето на една болница е в тясна зависимост от усъвършенстването качеството на обслужване, като гарантира, че медицинските грижи към пациентите са на възможно най-високото ниво. Наскоро открих програма на Американския институт по качество на медицинското обслужване „Здравни грижи с чувство“. Подходът включва постоянно обучение за съпричастност и внимание към пациентите, а именно грижа с отношение, високо качество и удовлетвореност. Тези три компонента са залегнали във философията на болничния мениджъмънт за развитие на МБАЛ „Уни Хоспитал“. Истината е, че болницата е сложен организъм. Тя е не само материална база или висококачествена апаратура от последно поколение. Това, което ни отличава, е че най-важната цел пред целия ни екип и наша мисия е здравето и лечението на болните с максимално добро отношение към всеки един от тях. Разковничето е в симбиозата между лекарите, професионалистите по здравни грижи, условията за пациентите, прилагането на съвременни подходи в лечението и високотехнологичната апаратура, с която разполагаме. Вярвам, че силата на една болница е както в уменията и знанията на нейните специалисти , така и в удовлетвореността, с която изписваме пациентите и техните позитивни спомени за престоя и лечението.

Разкажете ни още за програмата, която споменахте и прилагате в МБАЛ „Уни Хоспитал“ – „Здравни грижи с чувство“?

Най-важна е целта й и постигнатият резултат. Доказан факт е, че когато се отнасяме към пациента с емпатия, когато болният човек усети, че получава съпричастност и внимателно отношение, той напълно естествено става част от процесът на лечение. А когато пациентът е пълноценен участник в терапията си, резултатите за излекуването му са много по-добри. Програмата от своя страна е структурирана така, че предвижда обучение на всеки един член на екипа на болницата – от регистратора до изпълнителния директор. Стремежът е да се предадат и научат 11 лесни и логични елемента. На първо място – как да се предостави оптимално обслужване, за да се подобри изживяването на пациента от положените здравни грижи. На второ място да се достигне до детайлно и ясно разбиране за това какви са очакванията на пациентите от модерното здравеопазване, което осигуряваме. Пациентите са потребители на здравни услуги – те се нуждаят от медицинска помощ и имат определени очаквания, след като са избрали да постъпят за лечение в нашата болница. На 3 и 4 място програмата поставя темите как персоналът да създаде позитивна представа за себе си както за пациентите, така и за колегите си, да оценяват важността на първото и последващо впечатление, както и обратната връзка от пациентите или техните близки. Отзивите за нашата работа са част от процеса на обезпечаване на качество, на което болничния ни мениджмънт и лично аз много държим. Отзивите от пациентите и техните семейства е критерият за оценка на предоставяните от нас услуги и важна насока какво бихме могли да подобрим.

Програмата акцентира и върху поставянето на пациентите в центъра на лечебния процес – винаги техните интереси и потребности да са на първо място. Развиваме компетенции и умения за изграждане на грижовни взаимоотношения; учим се да използваме положителни и градивни комуникационни техники и практики, когато разговаряме с пациентите или с колегите от екипа. Целта е да се осигури най-доброто обслужване за пациентите, така че да надскочим очакванията им чрез качествена грижа и внимание. Последният 11 компонент касае поведението и подходът в случай на недоволен пациент или близък.

Модерната апаратура, с която разполагаме, висококвалифицираните ни специалисти и положителните оценки, които получаваме постоянно, биха били невъзможни без емпатия и уважително отношение към пациентите. Това е приоритет номер 1 за нас в лечението хората, които са ни избрали. Стремим се да го постигаме всеки ден, следвайки философията на „Здравни грижи с чувство“, да усъвършенстваме отношението към пациентите и да оформим положително възприятие за целия процес по престой и лечение при нас. Както учи и самата програма изграждането на „взаимоотношения, базирани на съпричастност“ – винаги вземаме предвид чувствата, емоциите и възприятията на пациентите и адаптираме грижите си спрямо това.

Програмата се отразява положително на екипа – тези хора всеки ден са заедно и са като семейство. Положителните професионални взаимоотношения подобряват климата, качеството на работа, развиват капацитета на отделния специалист и подобряват нивото на работа, която всеки извършва.

Как ще успеете на практика да приложите философията на програмата, за която разказвате?

Чрез обучение, дисциплина и много старание. Аз съм част от екипа на МБАЛ „Уни Хоспитал“ от началото на 2019 година като изпълнителен директор на „Асарел Панагюрище Здраве“ АД -дружеството собственик на болницата. Познавам в детайли всички процеси, специалистите, базата. С екипа ми си поставихме амбициозни цели, които успяхме да постигнем и да разгърнем потенциала на болницата, вярвам, че ще се справим и сега. Най-важната задача пред МБАЛ „Уни Хоспитал“ е да задържи и повиши високото ниво на предлаганите медицински услуги и качеството на работа в болницата.

Обучението по програмата „Здравни грижи с чувство“ е интерактивно, включва видеопрограми и свободни дискусии. Резултатите ще проследяваме в процеса на работата, ще се учим, ще оптимизираме процеси и правила там, където виждаме, че е необходимо, ще надграждаме. Длъжни сме да се променяме към по-добро, защото и здравеопазването, каквото го познавахме, се промени. Пациентите днес са много по-информирани, тяхната роля в никакъв случай не е пасивна в процеса на достъп и оказване на медицинска помощ. Напротив, пациентите ни са все по-ангажирани и очакват грижи и медицинско обслужване с най-високо качество от лечебните заведения на всички нива.

МБАЛ „Уни Хоспитал“ е една от най-модерните частни болница в сърцето на България.

Мотото на лечебното заведение „Всичко за здравето под един покрив“ обобщава мисията му да предложи на пациентите пълноценна, качествена и комплексна медицинска грижа. В МБАЛ „Уни Хоспитал“ доказани в своята област специалисти прилагат най-съвременните методи на лечение с помощта на медицинска техника и апаратура от последно поколение.

Името на болницата „Уни Хоспитал“ е знак и символ за универсална медицинска грижа и уникална медицинска техника. От създаването си до момента – вече шест години – медицинските екипи на МБАЛ „Уни Хоспитал“ са фокусирани върху предоставянето на качествено и комплексно лечение на всички социалнозначими заболявания. Болницата е призната на национално ниво и най-важната й цел в момента е да запази високото си ниво на медицинско обслужване.