Близо 30% от шивашките фирми у нас фалират

Текстилният бранш в България е на ръба на оцеляването, алармират от „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ” (БАТОК). Сдружението включва над 100 фирми и организации от шивашката и кожарска промишленост от цялата страна. Браншът се оказа един от най – засегнатите от кризата, независимо че затрудненията в дейността на предприятията от сектора не бе в резултат от въведеното извънредно положение в страната с акт на държавата.

Фирмите от сектора имат сериозен принос към заетостта и икономиката на страната, като според официални данни средно-списъчният брой на наетите лица по трудово правоотношение са над 80 хиляди. Браншът е изключително социално значим поради два факта: в много от малките населени места нашите фирми са единственият възможен източник за доходи на населението; в нашия бранш работят доста хора – пенсионери, хора в предпенсионна възраст, неквалифицирани, необразовани, от различните етнически групи, хора с увреждания и др., които трудно биха били наети в другите сектори.

„Ако браншът не оцелее, по-голяма част от тези хора ще бъдат още едно тежко бреме за социалната система на държавата. От икономическа гледна точка почти 100% от сектора е експортно ориентиран, което го прави сериозен фактор във формирането на приходната част на републиканския бюджет, като по данни на НСИ приходите от износ преди COVID кризата възлизаха на 4,6 млрд. лева, което формираше 11 % от износа на страната.“ – посочва Йордан Беловодски, изп. директор на асоциацията.

Зависимост от чуждестранните инвестиции

Експортният характер на бранша го прави силно зависим от чуждестранните партньори, като едва от есента на 2021 г. е започнало възобновяване на поръчките. То обаче е в непълния си обем и ценови нива от преди кризата и не може да компенсира последиците от увеличените постоянни разходи на фирмите в последните месеци.

„Близо 30% от фирмите бяха принудени да преустановят дейност, независимо че предлагане на работа има. Изпратихме отворено писмо да министър председателя Кирил Петков, което е пореден наш апел към държавните институции в страната за спасяване на този традиционен и важен за страната ни отрасъл. С него искаме да инициираме среща, на която да обсъдим конкретни предложения не само за спасяването, но и за развитието на отрасъла.“ – допълва Беловодски.

Членовете на БАТОК се присъединяват към отвореното писмо от петте национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ по повод изказването на министъра на финансите Асен Василев от 28-чи януари, според което „от пазара трябва да се извадят некомпетентни и некадърни работодатели, които не могат да плащат така, че да няма работещи бедни. Защото не могат да създадат организация и не могат да използват уменията на работниците.“ От УС на Асоциацията изказват своето огорчение и приканват министър Василев да преосмисли позицията си.

Българският работодател прави всичко възможно да оцелее бизнеса и да запазят работните места на колкото се повече служители. Бизнес климатът в страната е изключително труден и в такъв момент е важно да се подкрепяме и заедно да намерим възможности за преодоляване на проблемите.“ – подчертават от БАТОК.

Вашият коментар