Тенденцията за енергоефективни офиси

офиси

През последните години една от главните теми на разговор в световен мащаб са климатичните проблеми и замърсяването на околната среда. В сферата на недвижимите имоти, но и сред строители, инвеститори и собственици на бизнеси, това пряко се обвързва с ESG критерият.

ESG са екологични, социални и управленските критерии, по които се оценява отношението на компанията спрямо екологични и социални фактори.

Бъдещето на офис сградите

Причината все повече строители и инвеститори да обръщат внимание на този фактор е, че техният бизнес зависи пряко от ESG, особено, ако искат той да просъществува в следващите години. В световен мащаб се появяват все повече поддръжници на концепцията за устойчив и екосъобразен начин на живот. Това оказва пряко влияние и върху сградите, като едни от големите замърсители и производители на вредни емисии.

Eкологичен, социален и управленски аспект

Екологичният аспект

Когато говорим за екологичния критерий от ESG, това включва използването на енергия, замърсяването, отпадъците и използването на естествени ресурси. Лилия Кръстева, управител за България на СЕРЕС Мениджмънт и Директор Управление на имоти, сподели своята експертиза за екологичната устойчивост в сектора:

„От дълго време групата на Реветас Кепитъл и ние от СЕРЕС Мениджмънт, като част от групата и пропърти мениджъри на портфолиото й, имаме фокус върху прилагане на принципите на устойчиво развитие, отчитайки екологичните, социални и управленски критерии в бизнес компанията“

Кръстева коментира и значението на нулевия отпечатък на сградите:

„Само 1% от сградите в България имат нулев отпечатък, а това е много лошо. Всички те генерират огромен разход – студ, топлина, енергия, вода, хартия и т.н. За нас е важно нашите инвестиции да носят дългосрочни ползи за околната и социална среда“

В Sofia Airport Center (SAC) се прилагат някои практики за пестене на ресурси и опазване на околната среда – енергийно-ефективна техника, фотоклетки за чешми, управление на отопление и вентилация, както и грижа за отстраняване на замърсявания от масла, химия и отровни отпадъци. Офис сградата на SAC e първата сграда в България с LEED Gold Certificate, от 2012 г., когато опазването на околната среда и стремежа към нулев отпечатък, се превръщат в мисия за екипа.

 Социалният аспект

Служителите са в основата на успешния бизнес. Безопасната и здравословна работна среда е приоритет за всеки работодател. Пандемията от COVID-19 застраши здравето на всички и това преобърна изцяло модела на работа в офисите. Повечето наематели трябваше бързо да вземат решение, което да не ощети бизнеса, но и служителите им. Sofia Airport Center е сертифициран от лидера в тестването и инспекциите Bureau Veritas със сертификат “Safe Guard”. Той е гаранция за високо ниво на хигиена и спазване на всички световни стандарти за работа в безопасна и здравословна среда. С връщането на служителите към офисите, е важно да им бъдат осигурени лични предпазни средства, дистанция и честа дезинфекция.

Управленски критерии

По отношение на управленските критерии, е важно компаниите да не участват в конфликт на интереси при избора на управление, например. Изключително важно е и да не използват политически натиск или услуги, за да постигнат дадени цели. Тук е важна прозрачността по отношение на средствата и правилното вземане на важни решения.

За всяка компания е трудно да отговори на всички критерии и да бъде безупречна. Малките стъпки, които предприемаме, са пътят към опазването на околната среда. Тенденцията все повече собственици да се фокусират върху този аспект от управлението на бизнеса се засилва, и това е стъпка в правилната посока.

Пътят към енергоефективните офиси е намаляването на отпечатъка на сградите и спазването на ESG критериите. Какво е бъдещето на офис сградите и как ще се променят те, предстои да видим в следващите години.