Една сграда може да бъде „зелена“ с технологии, но и с ефективно управление

Принципите на устойчивото развитие бяха основна тема в най-значимия форум за инвестиции и недвижими имоти – BalRec, който се проведе на 26 октомври. По време на участието си в панела „Зелената промяна, ESG, Устойчивост и Зелени инвестиции“ Лилия Кръстева, управител за България на СЕЕРЕС и Директор Управление на собствеността сподели своята експертиза за принципите, моделите и екологичната устойчивост в сектор недвижими имоти.

Тя акцентира върху значимостта на екологичните, социалните и управленските критерии, които е необходимо да бъдат в основата на бизнес модела на всяка компания.

„От дълго време групата на Реветас Кепитъл и ние от СЕРЕС Мениджмънт като част от групата и пропърти мениджъри на портфолиото й, имаме фокус върху прилагане принципите на устойчиво развитие, отчитайки екологичните, социални и управленски критерии в бизнеса на компанията. Само 1% от сградите в България имат нулев отпечатък, а това е много лошо. Всички те генерират огромен разход – топлина, студ, хабят енергия, вода, хартия и т.н. За нас е важно нашите инвестиции да носят дългосрочни ползи за околната и социалната среда.“

Сграда А02 на Sofia Airport Center е първата сграда България с LEED Gold сертификат (от 2012г.). Целият ни екип е приел за своя мисия да намалим максимално отпечатъка, който оставяме върху природата.”, сподели Кръстева.

Не само високото технологично ниво е определящо за това, една сграда да бъде “зелена” и да оставя нулев отпечатък.

Според Кръстева основна роля има и нейното управление. Важно е и наемателите, и посетителите да бъдат стимулирани и подсещани да пестят ресурсите. Някои от практиките, които прилагаме са, обясни тя: използването на енергийно-ефективна техника, фотоклетки за чешми, които пускат вода само при отчитане на движение пред фотоклетката и предотвратяват разхищението на вода, намаляване на консумацията на електричество и отопление посредством иновативни решения за управление на технологиите в сградата – управление на отоплението и вентилацията, повече грижа за отстраняване на замърсявания от масла, химия, отровни технологични отпадъци и други.

Тези и други практики за устойчиво развитие отдавна са въведени в имотите, които се управляват от компанията СЕРЕС. Работи се и по възможността наемателите и посетителите в тях да имат възможност да изхвърлят батерии, техника и опасни отпадъци на специално предназначени за това места. Това е изключително важно, защото именно тези отпадъци са пряко свързани и със замърсяването на околната среда.

Принципите за социална отговорност е важно да бъдат прилагани към служители, партньори, подизпълнители и посетители.

Пандемията COVID-19 превърна във водеща необходимостта от сигурна среда и Sofia airport Center е носител на „Safe Guard certificate”: „Ние изпълняваме тези изисквания още преди първия локдаун. От много време в нашата работа са водещи принципите за грижа към хората. А когато ни настигна пандемията – просто не искахме никой да се разболее“, сподели Кръстева. Тя подчерта, че е необходимо компаниите, които са започнали да се стремят към нулев отпечатък по своя инициатива, да бъдат наистина стимулирани.

Sofia Airport Center е един от първите офис проекти в София, който инвестира значително в цялостното развитие на бизнес парка, за да отговори адекватно на следпандемичните изисквания на своите наематели.

През септември бе открит “The Flex-R lounge”. Той е първа фаза от цялостната стратегия за реновиране и подобряване на общите части в комплекса. Мисията му е да насърчи компаниите и техните служители да се разширят извън традиционното си работно пространство, било то в новата обособена lounge зона, на пейка в парка или около езерото.

В панела „Industrial and logistics: Бъдещето на веригите на доставки и ефектът за I&L активите.“ се включи и Петер Войтусяк, старши съветник на Revetas Capital.

Той сподели експертно мнение за инвестициите в имоти в логистичния сектор и посочи тенденциите при съвременните промишлени и логистични помещения и паркове.

„Късметлии сме, че местоположението на SAC е толкова добро както от логистична гледна точка, така и от близостта си до летището. Въпреки че SAC се намира сравнително далеч от центъра на града, все пак имаме възможност да привлечем потенциални наематели, което е истинско предимство. София е много сходна с други градове от Централна и Югоизточна Европа. Всички проблеми, които срещаме в Прага, Варшава и Будапеща, не се различават от тези, с които се сблъскваме тук. Това, което ни харесва в София е, че имаме възможността да получим сравнително добра възвръщаемост, така че със сигурност ще продължим развитието си тук в дългосрочен план.“

бе категоричен Войтусяк.

BalRec e най-влиятелния и значим форум, който предоставя възможност на водещи участници на пазара да обсъдят актуалните теми и тенденции в индустрията. В тематичните панели се включиха експерти, които отговарят за най-мащабните проекти и сделки в сектора на недвижимите имоти и инвестициите.