ОТВОРЕНО ПИСМО от Българската асоциация за текстил, облекло и кожи (БАТОК)

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

ДО

Г-ЖА ИВА МИТЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ

СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

 

КОПИЕ ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА:

АСОЦИАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ (АОБР)

МЕДИИТЕ

Относно: рекордното увеличение на електричеството, което поставя целия производствен сектор в България пред сериозни изпитания и е сигурен знак за задаваща се инфлация.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНЕВ,

УВАЖАЕМА Г-ЖА МИТЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Ние от Българската асоциация за текстил, облекло и кожи (БАТОК), от името на своите членове – българските компании, производители в сектор „Текстил, облекла и кожи“, изразяваме своето дълбоко притеснение от безпрецедентното увеличение на цената на тока през последните дни. Това е рекорд в цялата история на българската енергийна борса.

 

С това писмо искаме да заявим подкрепата си за позицията на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), която включва 4-те най-големи бизнес организации у нас – АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и настояваме за оставки и спешни мерки срещу създалата се ситуация.

На 4-ти август средната цена на електричеството на Българската независима енергийна борса надхвърли 200 евро, което е поскъпване с над 70%. Както се посочва в писмото до служебния премиер Стефан Янев, това е средно с над 50% по-скъпо от цената на тока в основните пазари, за които България изнася продукция – Германия, Италия и Франция. Заставаме зад искането ТЕЦ „Марица Изток 2“ да заработи на пълни обороти и да се ограничи износа за Гърция, за да бъде осигурено достатъчно електричество за българския пазар, което да доведе до балансиране на цените на енергията у нас.

Искаме да обърнем специално внимание на факта, че рекордното увеличение на електричеството поставя целия производствен сектор в България пред сериозни изпитания и е сигурен знак за задаваща се инфлация.

Компаниите в сектор „Текстил, облекла и кожи“ са едни от най-засегнатите от кризата, породена от пандемията с COVID-19 през изминалата година в икономически и социален аспект. Повече от 90% от тях са експортно ориентирани и разполагат с квалифицирани специалисти и модерна техника. Затруднената ситуация в индустрията в световен мащаб в последната една година изправи бранша пред сериозни предизвикателства. Наложените в началото на 2020 г. мерки и ограничения, доведоха до затваряне на цели производства, а повечето фирми не успяха да продадат вече готовата си продукция.

В момента поръчките и цените към българските производители продължават да спадат. Бъдещето на този традиционен за страната ни отрасъл е притеснително. Напомняме, че той формира приблизително 11% от общия износ и създава около 12% от добавената стойност в индустрията, както и е от съществено значение за формирането на брутния вътрешен продукт на България. Към момента сектора осигурява над 80 000 работни места.

Българската асоциация за текстил, облекло и кожи (БАТОК) е силно ангажирана с проблемите на производствените компании в сектора и защитава интересите на своите членове. Нашата професионална общност застава зад протеста на работодателските организации и призовава отговорните институции и техните ръководители да осигурят необходимите ресурси, за да могат да се справят с възникналите от това увеличение проблеми пред българския бизнес. Необходими са спешни мерки за осигуряване на достатъчно енергия за нормалното функциониране на българското производство.

 

С уважение,

Йордан Беловодски,

Изпълнителен Директор, БАТОК

Вашият коментар