До 75 000 лева безвъзмездно за технически решения за отдалечена работа Процедура – „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

Отваря се скоро, до края на месеца, нова процедура по „Оперативна Програма Иновации и Конкурентноспособност“ (ОПИК) свързана с Адаптирането на дейността на МСП в контекста на COVID-19.

Целта на процедурата е:

Да се предостави подкрепа на МСП за реорганиация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнесп роцесите и моделите в контекста на COVID-19.

Бюджет на процедурата: 

78 233 200 лева. (40 000 000 евро.)

Допустими бенефициенти:

Микро, малки и средни предприятия, които имат минимум една приключена финансова година 2019г. и са извършвали стопанска дейност през нея.

Допустими дейности за финансиране: 

Дейности, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за адаптиране на процелите и организацията на работа в МСП в условията на COVID-19

Допустими разходи: 

  • Осигуряване на колективни средства за защита;
  • Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;
  • Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:
    • Осигуряване на физическа изолация/безопасна дистанция на работното място
    • Обособяванена отделни потоци на движение и осигуряване на безконтакно преминаване между отделните помещения;
    • Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулацията на вируса;
    • Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

Размер на помощта: 

  • Минимален размер – 3 000 лева.
  • Максимален размер съгласно категория на предприятията:
    • микро – 15 000 лева.
    • малки – 30 000 лева. 
    • средни – 75 000 лева.
  • Финансиране на 100%

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑