“Големите майстори на балканската карикатура“ – първата онлайн изложба в Черна гора вече е факт

На 22 април 2020 г. Посолството на България в Черна гора в сътрудничество с Информационния център на ЕС представи първата онлайн изложба в Черна гора „Големите майстори на балканската карикатура“ в навечерието на предстоящия Ден на Европа – 9 май. Проектът е част от културната програма на посолството, реализиран с любезното съдействие на председателя на Европейската федерация на карикатурните организации, големия български карикатурист Анатолий Станкулов.
Изложбата представя типичните черти на народната психология на хората на Балканите чрез творбите на едни от най-добрите карикатуристи от България, Черна гора, Република Северна Македония, Албания, Румъния, Босна и Херцеговина, Сърбия, Турция и Гърция.

Continue reading „“Големите майстори на балканската карикатура“ – първата онлайн изложба в Черна гора вече е факт“

Кризата, в която живеем, е маратон, а не сто метра спринтово бягане

За предизвикателствата пред компаниите в условията на пандемия и пътищата, по които продължава да работи бизнесът 

Мария Коларова – Титопулу специално за b2bmedia да де интервю, в което даде експертното си мнение как всеки бизнес да се справи с настоящата криза.

Мария Коларова – Титопулу е доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията към Медицински университет София. Специализира в областта на организацията и управлението на безопасните и здравословни условия на труд в контекста на съвременния трудов свят. Зам.-управител е на ЛОТ КОНСУЛТ – първата българска частна фирма, профилирана в сферата на трудовата безопасност, консултант по безопасност и здраве на Европейската служба за външна дейност (ЕЕАS) в Брюксел и нейните 143 Делегации на ЕС в цял свят.

Какви са предизвикателствата и как да открием нови възможности пред компаниите след края на пандемията? Continue reading „Кризата, в която живеем, е маратон, а не сто метра спринтово бягане“

Какво е Форсмажор?

Екипът на Consendo България ви предоставя разяснение под формата на въпроси и отговори от юристи какво е форсмажорно обстоятелство и кога и как се прилага, като отново това е информация само с изключително информативен характер и не представлява правни становища и съвети, които са предоставени от адв. дружество Василев и партньори. 

1. Какво е форсмажор?

Форсмажорът, познат в търговското ни законодателство като непреодолима сила, е непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден характер. То възниква след сключването на договора и прави изпълнението му обективно невъзможно – докато това събитие съществува.

За форсмажорни обстоятелства се приемат събития като природни бедствия, аварии, войни, земетресения, пожари, както и административни актове на държавни и общински органи, включително и закони. Continue reading „Какво е Форсмажор?“

Препоръки за кризисна реакция в случай на извънредно положение за бизнеса

Екипът на Consendo България споделя няколко съвета за справяне с кризисната ситуакция за всеки бизнес, повлиян от извънредното положение в страната. Екипът планира и специализирани отворени работни уебинари и уебкастове в помощ на компании и предприемачи, търсещи решения на техни настъпили затруднения в процеса на справяне с кризата.

Какви съвети дават финансовите консултанти?

Екипът препоръчва да се фокусирате върху изпълнението на 7 основни направления в отговор на кризата, идваща към вашия бизнес и идващите след това последици за него. Continue reading „Препоръки за кризисна реакция в случай на извънредно положение за бизнеса“

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑