Форумът „Бизнес финансиране и достъп до капитали“ се състоя на 16.05

На форума бяха представени както традиционните начини за получаване на финансиране – оперативни програми, така и нетрадиционните възможности – като участие във ваучерни схеми при набиране на капитал през борсата. Посетителите на Business & Finance 4.0 се запознаха и с най-новите тенденции при блокчейн технологиите. Очерта се и посоката на развитие на този сектор. Мастър клас сложи края, на който беше разигран казус, свързан с оптимизиране процеса на растеж на фирмата.

Ето няколко от по – интересните акценти:

Темата на д-р Бойко Таков, Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП), който представи мисията и целите на агенцията.

„Тази година ще стартира десета сесия на МСП чрез Националния иновационен фонд (НИФ). В момента върви девета сесия, през която са подкрепени 24 компании. Бюджетът ни за 10-тата сесия е 5 млн. лева. В нея могат да кандидатстват най – различни идеи, защото за разлика от оперативните програми, трябва да има определени проекти, има мониторинг, корекции.“ – това сподели той по време на Business & Finance 4.0

Веднага след д-р Таков, Христо Стоянов, Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ) представи „Нови финансови инструменти и фондове за МСП 2019-2020“. Той уточни, че основната цел на ЕИФ е да допринася за създаването, растежа и развитието на МСП в страните членки на ЕС, както и в страните кандидатки. Една от бъдещите инициативи, които той представи бе InvestBG Equity. Очаква се тя да се реализира до края на годината и ще инвестира 110 млн. евро в ново поколение регионални фондове за рисков капитал и капитал за растежа в подкрепа на нововъзникващите компании.

Последните акценти от форума бяха Лилия Димитрова, член на УС на Асоциацията на колекторските агенции /АКАБГ/ и Асен Велинов от „Велинов и Партньори“. Презентацията „Събиране на вземанията“ на г-жа Димитрова даде обяснението, че асоциацията работи в полза на потребителите и бизнеса, чрез повишаване на финансовата им култура. Димитрова обясни, че в процеса за събиране на вземания е много важно през призмата на кредитора да са подписани документи, доказващи съществуването на това вземане. Представени бяха и предимствата на извънсъдебното разрешаване на спорове. “Интересно е, че най-често в просрочие изпадат младите хора от 18 до 25г. “Тя допълни и че 2018 е била годината, в която фирмите отчитат най-добрите си показатели по редовност на плащанията.

Темата на Асен Велинов заинтригува слушателите и темата и беше:  „Можем ли да защитим правата си при сключване на договор за кредит“. “Предоставяйки заем банката иска задължението да бъде погасено в срок и че тя печели от лихви и има интерес да си вземе парите навреме. Поради тази причина е важно обезпечението да бъде ликвидно. “ – сподели той. Той даде съвет да не се подценяват договорните отношения, като много внимателно трябва да бъде анализиран договорът за кредит.

Вашият коментар