Международно признати експерти в данъчното право ще са сред лекторите на конференцията IFA`2018

Вниманието на международната данъчна общност е насочено към цифровата икономика – посочва гл. ас. Д-р Савина Михайлова – Големинова

На 8 и 9 ноември 2018 г. София ще е домакин на второто издание на конференцията на Международната данъчна асоциация IFA (International Fiscal Association). Събитието ще се проведе в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ със съдействието на Юридическия факултет към Софийски университет. За акцентите в програмата и най-интересните международни лектори разказва гл. ас. д-р Савина Михайлова – Големинова, която е член на Научния комитет на конференцията.

Какви са акцентите във второто издание на конференцията?

Важно е да отбележим, че за първи път в България се организира подобно събитие с активното участие на всички заинтересовани страни. С организирането на подобна конференция сме „на гребена на вълната“. Опитваме се да адресираме предизвикателствата, които поставят въпросите относно бъдещето на данъка върху добавената стойност и данъчното облагане на цифровата икономика. Тези въпроси са във фокуса на данъчната общност, както на европейско, така и на глобално ниво.

Участие ще вземат представители на Европейската комисия.  За първи път към елитния екип от лектори се включват и представители на Министерството на финансите на Република България, Дирекция „Данъчна политика“, включително  и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Ще бъдат предоставени законодателните предложения в областта на данъка върху добавената стойност на ниво ЕС. Ще се анализира какво се случи по време на българското председателство на Съвета на ЕС, както и какво предстои в близко бъдеще.

Не случайно е избрана и темата за цифровата икономика. Към нея е насочено  днес вниманието на  международната данъчна общност. Политическата загриженост обхваща два аспекта: от една страна, прехвърлянето на печалби от високо дигитализирани дружества, а от друга – неспособността на съществуващите правила да се справят с все по-нарастващата значимост на данните и трансграничните продажби от бизнес към потребител (B2C) без физическо присъствие в държавата, в която се намира пазарът.

Второто издание на конференцията на IFA, България отново е организирано в партньорство с Юридическия факултет на Софийския университет и това категорично  демонстрира, че академичните среди играят важна роля в процесите и активно се включват в дебата по актуалните теми. Не е случаен и изборът на мястото на провеждане на събитието. То  ще се проведе в най-старото висше учебно заведение в България, при това  в  най-представителното помещение на Софийския университет – Аулата (залата за тържествените академични събрания и церемонии). Вярвам, че именно пространството на провеждане  на конференцията ще създаде предпоставки за творчески дебат и активно включване на всички участници, които са заявили интерес. Сред тях са представители на  академичните среди в областта на финансовото и данъчното право не само от България, но и от Полша, Холандия, Белгия, Швейцария; на Националната агенция за приходите; на Министерството на финансите; данъчни адвокати,  консултанти, одитори и счетоводители; представители на съдебната власт; на бизнеса, неправителствените организации и, разбира се, не на последно място – на студентите.

Кои са най-интересните лектори? 

Щастлива съм да споделя, че и тази година всички лектори отново са признати професионалисти в своята областАз бих обърнала специално внимание на колегите д-р Малгоржата Сек и  проф. д-р Чимовит Кукулски от Юридическия факултет на университета в гр. Лодз, Полша. Акцентирам на тях първо, защото са експерти, признати на европейско ниво в своята област, които  работят в единствения клон на International Bureau for Fiscal Documentation (IBFD, Амстердам, Холандия) в момента  в Европа – Centre of Tax Documentation and Studies  към Юридическия факултет на университета в гр. Лодз, Полша.  Проф. Кукулски  е зам.-директор на Центъра.

Другата причина е,  че и Юридическият факултет на СУ, и Юридическият факултет на университета в гр. Лодз подписаха тази година  договор по програма „Еразъм“, който ще ни даде възможности за преподавателска и студентска  мобилност. Това  ще създаде предпоставки за обмяна на знания, добри практики и опит в областта на европейското и международното данъчно право между двата факултета.

Бих искала да отбележа, че това е първото им посещение в България  и първата им научна проява  у нас от многото, които предстои в бъдеще да реализираме съвместно.  С колегите от научния комитет на конференцията се радваме на  това добро начало и се надяваме българските  колеги от практиката да имат възможността да посетят данъчния център в Юридическия факултет на университета в гр. Лодз, Полша. Инициативата се реализира с подкрепата на декана на Юридическия факултет на СУ проф. д-р Сашо Пенов и  проф. Никел  – основател на Центъра и приятел на България.

Ранната регистрация за конференцията „Бъдещето на ДДС. Дигитална икономика“ е до 31 октомври на официалния сайт на събитието.

Доктор по финансово право, Савина Михайлова – Големинова е експерт с опит в управлението и контрола на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, обществените поръчки и нередностите. Член е на Софийската адвокатска колегия и на Международната данъчна асоциация (IFA), Ротердам, Холандия от 2001 г. Работила е като съветник в кабинета на служебния заместник министър-председател по управление на средствата от Европейския съюз (август-ноември 2014 г.), като съветник в кабинета на председателя на 40-ото Народно събрание и като кореспондент на Народното събрание по Междупарламентарния обмен на информация в ЕС (IPEX) (септември 2005 г.-юни 2009 г.). Преподавател по финансово и данъчно право в Катедра „Административноправни науки“ към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, д-р Михайлова-Големинова е била съветник на зам. министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката (април-август 2016 г.). През ноември 2018 г. ще представи книгата „Challenges Facing Member States and Candidate Countries of the European Union in the Field of Taxation“ (на английски език) на издателство „Сиела“, чийто автор е съвместно с проф. Jacques Malherbe, който е бивш вицепрезидент на постоянния Научен комитет на централата на IFA в Ротердам, Холандия).

Вашият коментар