БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС по ОП РЧР, процедура „Подкрепа за предприемачество“

Имате умения и искате да създадете собствен бизнес?
Ние ще ви помогнем да го направите, да го развиете успешен и печеливш!
Запишете се и елате на информационната среща за да научите подробности и да се запишете за обученията.
За кого е тази информационна среща и предстоящите обучения?
– за хора между 18 и 29 години.
– Безработни и неактивни лица – означава че, нямате трудов договор и собствена фирма
– Искате да стартирате бизнес и искате да научите как да го направите успешно.

       

Договор за предоставяне на БФП по ОП РЧР № BG05M9OP001-1.023-0044-C01” от 14.06.2018 г. за проект „Млад Предприемач“

 

Къде и кога се провеждат обученията:
Занятията ще се провеждат от януари 2019 г. Ще обучим 200 млади предприемача в градовете София и Перник
Обученията са изцяло практически и са по 10 дни, след което ще имате и безплатен достъп до консултации.

Инфо срещи ще има на 24 и 25 октомври 2018 г. гр. София и на 14 ноември 2018 г. в гр. Перник

Запишете се и елате на инфо срещите ни за да научите подробности и да се включите в обученията.

Пишете ни на office@humanconsulting.bg или ни звъннете на 0884 452 450 за да проверите за свободни места.

 

Вашият коментар