За втора година България е домакин на конференцията на Международната данъчна асоциация

На 8 и 9 ноември 2018 г. ще се проведе второто издание на международния форум на адвокатите във финансовото право. След успеха на първата в България конференция на Международната данъчна асоциация през 2017 г. събитието отново ще се проведе със съдействието на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Двудневната конференция има за цел да събере на едно място специалисти в областта на финансовото право и да се утвърди като форум за обсъждане на международни данъчни въпроси и обмен на опит.

В предстоящото събитие участие като лектори ще вземат представители на Европейската комисия в лицето на Агустин Мигес, служител по въпросите на политиките в отдела за данък върху добавена стойност в Главна дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на ЕК, и Вим Роелс, Юридичерски съветник при ЕК и преподавател в Брюкселския свободен университет, както и представител на ОИСР в лицето на Софи Шател, началник на Звеното за данъчни договори към Центъра за данъчна политика и администрация на ОИСР.

Сред интересните имена са също така преподаватели от реномирани европейски учебни заведения, като проф. Гуглиемо Маисто от Католическия университет в Пиаченца (Италия), д-р Питър Хонглер от Университет Цюрих (Швейцария), проф.д-р Чимовит Кукулски, професор в Департамента по Данъчно право в Юридическия и административен факултет на Университета в Лодз (Полша) и други.

Първото издание на конференцията бе на тема „Проектът BEPS и прилагането на Европейското данъчно право в държавите-членки и средства за правна защита съгласно Европейското право“ и успешно демонстрира значителния интерес на аудиторията към тази проблематика, както и че темата за промени в данъчното право продължава да е актуална.  

Организатор на събитието е IFA България – сдружение, основано през 2012 година и признато от IFA – Международната данъчна асоциация, през 2014 година. В българската организация членуват вече над 60 корпоративни и индивидуални професионалисти, сред които преподаватели, съдии, одитори и счетоводители (одиторски и счетоводни кантори), данъчни консултанти, адвокати и адвокатски кантори.

Международната данъчна асоциация, създадена през 1938 г. със седалище в Кралство Нидерландия, е единствената неправителствена и нестопанска международна организация, занимаваща се с данъчни въпроси. Сред основните ѝ цели са проучването и развитието на международното и сравнителното право по отношение на публичните финанси и в частност международно и сравнително данъчно право и финансовите и икономическите аспекти на данъчното облагане. 

Вашият коментар