Българо-румънска палата стартира лятото с нов проект за по-зелен Дунав

На 23 май 2018 г. Комитетът за наблюдение на програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. официално потвърди старта на проект „ГРЕНДЕЛ – Зелен и ефективен дунавски флот: екологичен, ефективен и конкурентен речен транспорт по река Дунав“.

ГРЕНДЕЛ ще продължи 30 месеца и е вторият проект на Българо-румънска търговско-промишлена палата в партньорство с Pro Danube International Австрия след „ДАНТЕ – подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав“, който стартира в началото на миналата година.

Инициативата е продължение на успешното сътрудничество с австрийските ни партньори и отново поставя тематиката за река Дунав, която в последната година се превърна във фокус в дейността на Българо-румънска палата с цел да се промотира и насърчава пълноценното използване на този вътрешен воден път.

ГРЕНДЕЛ надгражда проект ДАНТЕ, който е насочен към административните пречки пред корабоплаването, в посока към пренос на опит и постигнати добри резултати от европейски иновационни проекти, в съответствие с приоритетите на европейската политика по отношение на модернизацията на флота и въвеждането на екологични технологии и горива. И двата проекта следват концепцията „Green deal / Зелена сделка“ за Дунавския речен транспорт за екологична и надеждна транспортна система, необходима за устойчив растеж в региона.

Операторите на плавателни съдове ще бъдат запознати с възможностите за финансиране в областта на транспорта и околната среда, както и за определянето на необходимите бъдещи умения на персонала и подготовката за обучението му.

До края на ГРЕНДЕЛ ще бъде разработена стратегия за модернизация на флота по Дунав и ще се даде възможност за практическо приложение на разработените инструменти, обучения и пилотни тестове, за да се преодолее липсата на иновации във флота и се създаде специален финансов инструмент за транспорта по вътрешните водни пътища.

www.brcci.eu

Вашият коментар