Българо-румънска палата стартира лятото с нов проект за по-зелен Дунав

На 23 май 2018 г. Комитетът за наблюдение на програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. официално потвърди старта на проект „ГРЕНДЕЛ – Зелен и ефективен дунавски флот: екологичен, ефективен и конкурентен речен транспорт по река Дунав“.

ГРЕНДЕЛ ще продължи 30 месеца и е вторият проект на Българо-румънска търговско-промишлена палата в партньорство с Pro Danube International Австрия след „ДАНТЕ – подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав“, който стартира в началото на миналата година. Continue reading „Българо-румънска палата стартира лятото с нов проект за по-зелен Дунав“

Bulgarian-Romanian Chamber starts the summer with a new project for a greener Danube

On May 23rd, 2018, the Monitoring Committee of the “Danube” 2014-2020 transnational cooperation programme officially confirmed the start of project “GRENDEL – Green and efficient Danube fleet: environmentally-friendly, effective and competitive river transport on the Danube“.

GRENDEL will have a duration of 30 months and is the second project of Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry in partnership with Pro Danube International Austria after „DANTE – improving the administrative procedures and processes, related to the Danube waterway transport“, which started in the beginning of last year. Continue reading „Bulgarian-Romanian Chamber starts the summer with a new project for a greener Danube“

JYSK България открива нови 450 работни места до края на 2019

Още 14 магазина и общо 450 нови работни места планира да открие в страната датската мебелна верига JYSK България до края на 2019, обявиха от компанията.

До момента, след стъпването си на българския пазар през 2005 г., JYSK има 18 обекта в 13 български града, с общо над 200 служителя. Компанията планира ръст от 52% в оборота, в сравнение с финансовата 2016/2017.

До края на 2019 г. предстои и финализирането на логистичния център в Божурище – своеобразен хъб за общо 270 магазина от 7 държави в Югоизточна Европа. Ще бъдат открити и 300 нови работни места. Изграждането започна през месец май 2017 г., а до септември 2019 г. предстои да функционира с целия си капацитет. Инвестицията е на стойност 100 млн. евро. Това е и четвъртата за JYSK подобна база в света.

Continue reading „JYSK България открива нови 450 работни места до края на 2019“

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑