Ипотечните кредити в Пощенска банка нарастват с 58% за деветмесечието

Пощенска банка отчете ръст в жилищното кредитиране от 58% за първите девет месеца на годината спрямо същия период на 2016 г. , се казва в прессоъбщение на финансовата институция.

 

Ипотечният й бизнес се развива най-бързо в големите градове – София, Варна, Бургас, Пловдив и Стара Загора, където финансовата институция отчита двуцифрен ръст, а в Благоевград, Добрич и Велико Търново ръстът е дори над 100%.

Нова тенденция на пазара според експертите на банката е търсенето на кредит за покупка на къща – ръстът на кредитирането в този сегмент е с 48%. С 26% нараства търсенето на кредити за покупка на апартаменти в тухлени сгради, докато при панелната конструкция търсенето остава без значителна промяна.
Средният срок на искания кредит е 22 години – без промяна спрямо миналата година. За сметка на това, средният размер на кредита се увеличава с 14% и към септември 2017 г. достига 51 000 евро. По-голямата търсена сума за финансиране се дължи най-вече на нарастващите продажни цени на имотите през 2017 г. При кандидатстване за кредит се запазва водещият дял на мъжете, които са 63% спрямо 37% жени. При възрастта на кандидатстващите има незначителна разлика между мъжете, които са средно на 38 г., и жените − средно на 40 г.
Анализаторите на банката обясняват съживяването на жилищното кредитиране с растежа на икономиката и на работната заплата и спада на безработицата. Едновременно с това статистиката отчита увеличение на разрешенията за строеж с 35.4%, а на започнатите нови сгради – с 53%. Цените на жилищата също тръгват нагоре като в София средната пазарна цена вече надхвърля 1000 евро на кв. м. По-ниски са обаче лихвите – по данни на БНБ средният лихвен процент по новите жилищни кредити се понижава с 0.95 процентни пункта спрямо август 2016 г. и достига до 3.90%.
Източник: www.dnevnik.bg
Подобни статии:

Вашият коментар