България ще трябва да отмени забраната за покупка на земя от чужденци

Независимо от политическите заявки на част от партиите в парламента през лятото, България ще трябва да отмени забраната за покупка на земя от чужденци. Това се разбира от публикуваните насоки на ЕК за допустимите практики в поземленото законодателство на държавите-членки. Националните правителства ще могат да налагат ограничения на този пазар, но не и дискриминационни условия, съобщава в днешния си брой „Капитал Daily“.

В началото на лятото земеделското министерство подготви законопроект, който премахва правилото, че земеделска земя в България могат да купуват само физически лица и фирми, които имат петгодишна уседналост в страната. В мотивите си ведомството посочи наказателната процедура, която се води срещу страната заради този текст и заради която е възможна глоба от първоначално 830 хил. евро. Впоследствие различни партии в парламента, включително БСП и „Обединени патриоти“, обявиха, че са против отпадането на забраната и така се стигна до предложение от ГЕРБ преди да се разглежда законопроекта да се изчакат готвените от ЕК насоки за поземленото законодателство, които бяха публикувани в края на миналата седмица.

От съобщение на ЕК става ясно, че според насоките се смятат за несъвместими с европейското законодателство практики като въведената в България уседналост на купувачите или изисквания, въведени от други държави-членки, според които притежателите на земя трябва да имат селскостопанска квалификация и др.

Същевременно обаче държавите-членки ще могат да налагат ограничения в този сектор в различни направления. Така например е възможно да се въведе изискване за даване на предварително разрешение от държавните органи за придобиване на земя. Националните парламенти могат да решат да въведат и ограничение на размера на придобиваната земя или да предоставят право на изкупуване, с което определени категории купувачи да имат предимство при сделките – такива могат да бъдат земеделските стопани, съседите на парцела, съсобствениците му или пък държавата, се вижда от насоките, съобщава „Капитал Daily“.

Другият тип ограничения могат да бъдат „държавна намеса при определяне на цената“, макар от съобщението на ЕК да не става ясно по какъв начин може да се приложи тя.

Настоящите насоки за допустимите практики в поземленото законодателство се издават след като през пролетта Европейският парламент прие с голямо мнозинство резолюция, призоваваща ЕК и държавите-членки да се борят с концентрацията на земеделска земя в малко на брой големи собственици и ползватели. Тогава доклад, на чиято база стъпва резолюцията, показа, че въпросната концентрация е най-висока в България- тук само 1.5% от стопанствата управляват повече от 82% от нивите в страната.

Същевременно европейските депутати призоваха ЕК да „замрази“ наказателните процедури срещу България и още пет държави заради текстове от поземленото законодателство, докато не изготви насоки какви ограничения в този сектор са допустими спрямо европейските норми.

Източник: www.dnevnik.bg

 

Подобни статии:

 

Вашият коментар