Онлайн конференция „Криза и перспективи в сектор Текстил, облекло и кожи“

Как се справя цяла една индустрия с предизвикателствата на COVID кризата и какъв е пътят традиционния за страната отрасъл да оцелее?

Онлайн конференция „Криза и перспективи в сектор Текстил, облекло и кожи“ ще се проведе на 10 март от 14.00 ч. в платформата ZOOM. Тя има за цел да даде актуална информация за състоянието и бъдещото на бранша, който е един от най-засегнатите от кризата в икономически и социален аспект. Събитието е организирано от Българската асоциация за текстил, облекло и кожи (БАТОК) и в него ще се включат производители от бранша, представители на държавно ниво, на браншови организации и асоциации.

Повече от 90% от българските производители в сферата са експортно ориентирани и разполагат с квалифицирани специалисти и модерна техника. Затруднената ситуация в индустрията в световен мащаб в последната една година изправи бизнеса в сферата пред множество предизвикателства. Наложените в началото на 2020 г. мерки и ограничения, доведоха до затваряне на цели производства, а повечето фирми не успяха да продадат вече готовата си продукция. В момента поръчките и цените към българските производители продължават да спадат, а бъдещето на целия бранш е притеснително.

Традиционният за страната отрасъл формира близо 11% от общия износ на страната и създава около 12% от добавената стойност в индустрията и е от съществено значение за формирането на брутния вътрешен продукт на България. В търсене на възможности за съживяване на индустрията, БАТОК организира онлайн конференцията, за да повдигне диалога за значимостта на сектора, в който са заети близо 100 000 души.

Част от мерките, които предлагат от асоциацията, е родните производители в сектор „Текстил облекла и кожи“ да бъдат подпомогнати, като им се възлагат повече държавни поръчки. Какви други искания има браншът и как може той да бъде подкрепен ще бъде обсъдено по време на събитието. Официалните гости в конференцията ще представят какви мерки и програми са разработени до момента на държавно ниво, както и каква помощ е планирана конкретно към индустрията. Сред участниците със следните теми са:

  • Яна Топалова, зaм.-министър на икономиката – предстоящи схеми за подпомагане на бизнеса по ОП „Иновации“ и „Конкурентоспособност”;
  • Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната политика – бъдещето на мярката 60/40; мерки по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027;
  • Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България – ролята на бранша за социално-икономическото развитие на страната от гледна точка на национално представителна работодателска организация;
  • д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия – информация за дейността на агенцията в подкрепа на българския бизнес и инициативата „Доверете се на българското“;
  • Драгомир Николов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта и Татяна Пашинова, зам.-изпълнителен директор на агенцията – мерки по закона за насърчаване на заетостта и включването на мярка, която да поеме транспортните разходи на персонала на фирмите.

В онлайн конференцията „Криза и перспективи в сектор Текстил, облекло и кожи“ можете да участвате чрез платформата ZOOM на следния линк http://bit.ly/30cQEq8. Тя ще бъде и паралелно излъчена на Facebook профила на БАТОК.

 

ДНЕВЕН РЕД НА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ

„КРИЗА И ПЕРСПЕКТИВИ В СЕКТОР ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ“

14.00 – 14.05 Официално откриване на конференцията

14.05 – 14.15 Доклад на БАТОК – Йордан Беловодски, изп. директор на БАТОК

14.15 – 15.00 Презентации на официалните гости:

  • Яна Топалова, зaм.-министър на икономиката;
  • Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната политика;
  • Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
  • д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия;
  • Драгомир Николов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта и Татяна Пашинова зам.-изпълнителен директор на агенцията;ь

15.00 – 15.30 Дискусия

Отворено писмо БАТОК

Производството на текстил, облекла и кожени изделия е сред традиционните промишлени производства на България. Географското положение на страната ни, съвременната материално-техническа база и технологичните възможности на предприятията от бранша, правят България предпочитан партньор за всички големи световни марки. Секторът е от съществено значение за формиране на брутния вътрешен продукт на България. Официалните данни сочат, че развитието на бранша се отразява върху динамиката на износа, като той формира близо 11% от общия износ на страната и създава около 12% от добавената стойност в индустрията, осигурявайки заетост на около 100 хиляди души. Освен това, секторът е изключително социално значим и единствен работодател както за някои от малките населени места, така и за социални групи, които не намират реализация другаде.

Българската индустрия в сферата е изключително високотехнологична, отлично оборудвана, а производството ѝ на високо международно ниво. В нея работят квалифицирани специалисти и добре обучени работници. Доказателство са множеството световноизвестни брандове, които се доверяват на българските производители. Техният стремеж към непрекъснато усъвършенстване, гъвкавост и експертност привлича чуждестранни клиенти и инвестиции, които допринасят за развитието на икономиката ни. Множеството иновации в сектора, в комбинация с високо качество, добри цени и бързи доставки, които предлагат българските компании ги прави предпочитан партньор в сферата на текстил, облекло и кожи на международно ниво.

В световен мащаб бранша е в силно затруднено състояние, заради извънредната ситуация с COVID-19, а повече от 90% от българските предприятия в сектора „Текстил, облекло и кожи“ са експортно ориентирани. Най-големите лидери на пазара отлагат създаването на нови колекции; модни презентации и събития отпадат; поръчките към подизпълнители са силно редуцирани. Основните контрагенти на родните производители са от Германия, Франция и Италия, които са сред силно пострадалите от кризата, чийто последици засегнаха и българските производители. Официални данни на НСИ показват, че през втората половина на 2020 г. производството на облекла в страната има спад с 10-15% в сравнение с 2019 г., а при производството на обувки през някои от месеците на изследвания период се наблюдава намаление до 25-30%.

Някои от компаниите в бранша все пак успяха  да задържат досегашните си позиции, тъй като пренасочиха дейността си към създаването на различен тип продукти. Българските текстилни предприятия също бързо се преориентираха в производството на маски и защитни облекла, за да отговорят на нуждите на обществото в този момент. Това временно решение, обаче, вече е крайно недостатъчно, за да функционира цял отрасъл от икономиката, особено спрямо последните тенденции в Европа за забрана на употребата на текстилни маски.

В условия на криза, в каквото се намира целият свят, са необходими спешни мерки на подкрепа и на държавно ниво, за да може индустрията да се справи с това предизвикателство. Да могат семействата на близо 100 000 заети в сектора спокойно да посрещат своите нужди, а традиционният за страната отрасъл да продължи да бъде посланик на положителен имидж на България пред света.

Вярваме, че българската текстилна и кожарска промишленост заслужава своето достойно място сред лидерите в сферата в Европа и искаме да повдигнем ефективен социален диалог в обществото. То, в комбинация с целенасочена държавна политика за подпомагане на бранша, има потенциала да подпомогне сектора, избирайки българската продукция.

Ние, членовете на Българската асоциация за текстил, облекло и кожи (БАТОК), искаме да инициираме срещи с различни държавни структури, браншови организации и асоциации, за да дадем повече гласност на тези проблеми и да подпомогнем бъдещето и развитието на индустрията за производство на текстил, облекла и кожи в България.

В тази връзка планираме поредица от активности, с които да привлечем вниманието към бранша, като първото сме планирали през февруари.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

БАТОК

Стресът при работа в студено време може да бъде предотвратен

Ниските температури през зимата променят темпа на живот и на работа, улиците се изпразват, а особено сега, в условията на извънредна ситуация, предпазливостта и отговорността за здравето ни е наложителна. На открито обаче продължават на работят редица производствени предприятия, строителни обекти, логистични и транспортни центрове, пожарникари, полицейски и здравни служители. Работата на открито повишава рискът от т.нар. студен стрес. Continue reading „Стресът при работа в студено време може да бъде предотвратен“

Правната консултация ще разясни всички възможности за събиране на вземането

Необходимо е кредиторите да бъдат активната страна и да предприемат всички необходими действия за събиране на вземанията си – съветва адв. Иван Гемков.

Към настоящия момент банките не отчитат голяма част от необслужваните кредити като такива и реално не може да се направи оценка на ситуацията. През април 2021 г. ще може реално да се видят последиците от кредитната ваканция и размера нa необслужваните ĸpeдити.

Continue reading „Правната консултация ще разясни всички възможности за събиране на вземането“

IT сигурност и „хоум офис“

Какви са рисковете за фирмената информация при работа от разстояние – препоръки от Павел Хрисков, IT експерт и бизнес консултант в CONSENDO

Повечето компании бяха против хоум-офиса и с неохота изпратиха свои служители да работят от вкъщи. Изключение правеха основно организации със сериозен опит и то основно в ИТ индустрията. Тяхното предимство е, че имат изградена ИТ инфраструктура, която позволява безпроблемната работа от вкъщи и значително контролирана среда при възникнал/възникване риск за сигурността на информацията в компанията.

Освен, че удари яростно неподготвеното население, оказа се, че пандемията хвана неподготвен и огромен процент от бизнеса. За да оцелее той беше принуден да стане достатъчно гъвкав и да започне да прилага решения и модели, които се използват от години в големия корпоративен сектор. Най-вече от водещите ИТ компании.
Continue reading „IT сигурност и „хоум офис““

COVID-19, кодекса на труда и безопасна работа от разстояние

Преминаването в режим на работа от разстояние или станалото популярно вече име “хоум офис”, което COVID кризата наложи на голяма част от бизнеса отваря и много въпроси за трудовото законодателство в България.

В информация до медиите ЛОТ-КОНСУЛТ разпространи апел на инж. Димитър Коларов, управител на компанията, че е необходима спешна промяна в кодекса на труда, тъй като в сегашния си вид нормативната уредба остава много конкретни въпроси без отговор. Continue reading „COVID-19, кодекса на труда и безопасна работа от разстояние“

Как правим оценка на риска в режим на хоум офис

С усложнената епидемиологична обстановка в страната все повече компании предпочитат да преминат в режим на работа от разстояние или станалото вече популярно име „хоум офис“. Това води до необходимостта от обръщане на специално внимание на условията, в които служителите работят от вкъщи и поражда много въпроси за трудовото законодателство в България. В Кодекса на труда никъде не е регламентирано за чия сметка са допълнителните разходи за преминаване в режим на работа от разстояние.

Continue reading „Как правим оценка на риска в режим на хоум офис“

До 75 000 лева безвъзмездно за технически решения за отдалечена работа Процедура – „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

Отваря се скоро, до края на месеца, нова процедура по „Оперативна Програма Иновации и Конкурентноспособност“ (ОПИК) свързана с Адаптирането на дейността на МСП в контекста на COVID-19.

Целта на процедурата е:

Да се предостави подкрепа на МСП за реорганиация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнесп роцесите и моделите в контекста на COVID-19.
Continue reading „До 75 000 лева безвъзмездно за технически решения за отдалечена работа Процедура – „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19““

Намалява полагането на нерегламентиран труд у нас

Д-р Мария Титопулу, заместник-управител на ЛОТ-КОНСУЛТ, в предаванто ‘В развитие’ по BloombergTV Bulgaria

В България все по-малко се наблюдава полагане на труд без трудов договор. Това каза д-р Мария Титопулу, заместник-управител на ЛОТ-КОНСУЛТ, в предаването „В развитие“ с водещ Вероника Денизова. 

Continue reading „Намалява полагането на нерегламентиран труд у нас“

Кога да потърсим адвокат при съмнения за допусната лекарска грешка

Въпросът, на който търсим отговор в тези консултации е  – допусната ли е някаква грешка, има ли налице някакво неправомерно поведение, за да се стигне до този резултат. Защо?

Защото, според българското законодателство, не е достатъчно само да има нанесена вреда. Не е достатъчно тази вина да ни е известна, както и не е достатъчно само да имаме лекарски екип или лекар, който да е извършил манипулацията и това да е довело до нанесената вреда.

Необходимото достатъчно условие е да има доказана вина – виновно неправомерно поведение.

Continue reading „Кога да потърсим адвокат при съмнения за допусната лекарска грешка“

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑